Euribor 360

22/9/2016

1 mese -0.371%
3 mesi -0.301%
6 mesi -0.201%